Blogs

Bijles in wiskunde, fysica, chemie, statistiek, Frans, Engels

Bijles in wiskunde, fysica, chemie, statistiek, Frans, Engels

Gentbijles is erop gericht om op een zeer persoonlijke en discrete manier scholieren te begeleiden in de zogenaamde "moeilijke vakken". Hierbij specialiseren we ons vooral in wiskundige en wetenschappelijke vakken (Wiskunde, Fysica, Chemie, Statistiek) en talen (Frans en Engels) die meestal het grootste struikelblok vormen voor de meeste studenten in hun schoolcarrière. We hebben allen iets gemeen, nl. een voorliefde voor de exacte wetenschappen en een drang om mensen te helpen.

lesgevers bijles

Bijles lesgevers

Wij zijn een jonge en gemotiveerde groep laatstejaarsstudenten uit wetenschappelijke universiteitsrichtingen te Gent, die kunnen helpen bij het slagen voor wetenschappelijke schoolvakken. Of het nu een richting eerste middelbaar of eerste Bachelor aan unief is, de exact-wetenschappelijke vakken vormen vaak een vervelend struikelblok. En dat zijn nou net de vakken waarin wij gespecialiseerd zijn, meer zelfs, die we graag doen! Echter, het is niet omdat wij graag met formules goochelen dat u of uw kind dat ook kan.

Welkom bij Wiskunde Bijles Gent

Welkom bij Bijles Wiskunde Gent!

voor al wie studeert in Gent en op zoek is naar bijles voor de vakken wiskunde, natuurkunde en statistiek! Zowel voor middelbaar als hoger onderwijs. Of het nu een richting eerste middelbaar of eerste Bachelor aan unief is, de exact-wetenschappelijke vakken vormen vaak een vervelend struikelblok. En dat zijn nou net de vakken waarin wij gespecialiseerd zijn, meer zelfs, die we graag doen! Echter, het is niet omdat wij graag met formules goochelen dat u of uw kind dat ook kan.

Wiskunde - Waarom een moeilijk vak?

statistiek bijles

Bijles statistiek

op deze pagina vind je hoe op gentbijles snel en gemakkelijk iemand kunt zoeken die je bijles statistiek kan geven.

Bijles zoeken

Gebruik de kaart op deze pagina om bijles te zoeken: kaart.
Je kan ook direct zoeken op bijlesgevers statistiek op het niveau van lagere school, lager middelbaar, hoger middelbaar, hogeschool, universiteit.

Kan je deze kaart niet openen, ga dan naar de lijst met bijlesgevers in kaartvorm: Bijles zoeken.

Deelgebieden van statistiek

Bijles wiskunde

wiskunde is een breed vakgebied. Mogelijk bedoel je een van de volgende, meer specifieke termen:

In de lagere en middelbare school: Combinatoriek, Rekenregels, Kansrekening, Cryptografie, Codering, Speltheorie, Complexe getallen, Meetkunde, Normale verdeling